Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238

O kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferuje zarówno bieżące poradnictwo prawne, jak również całościową reprezentację Klienta w sprawach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, karnego i prawa wykroczeń, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Adwokat Kinga Lesiak

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Świadek anonimowy w polskim procesie karnym”  obroniłam z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPIA UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka. W czasie studiów byłam wielokrotną stypendystką Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już od czasów studiów podczas pracy w kancelariach adwokackich i kancelarii radcy prawnego. W ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Łódzkiego udzielałam również porad prawnych osobom, których możliwości finansowe nie pozwalają na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam  aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, podczas której praktykę zawodową wykonywałam pod kierunkiem prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi- adw. Andrzeja Śmigielskiego. Po ukończeniu aplikacji złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i rozpoczęłam prowadzenie własnej kancelarii.

Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie, terminowość i skrupulatność wykonania powierzonych mi zadań. Do każdego przedstawionego mi problemu prawnego Klienta staram się podchodzić z uwagą i empatią oraz proponować optymalne, najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie prawne. Dokładam wszelkich starań, aby zagwarantować moim Klientom indywidualne podejście do powierzonej mi sprawy, poczucie bezpieczeństwa i ochronę ich szeroko pojętych interesów z zachowaniem pełnej poufności przekazanych mi informacji.

Zapraszam do współpracy :)

zakres usług

 

Prawo rodzinne

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo cywilne

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo spadkowe

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo gospodarcze

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo pracy

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo karne i prawo wykroczeń

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f
 

Prawo administracyjne

sodi nfaodn fsad nosadng odnfg andf gang sanmp gpda mngpdan gpsnap nspad nfsan f

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać

John Grisham

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium w każdym przypadku uzgadniana jest indywidualnie z Klientem. Zależy ono od rodzaju sprawy,  stopnia skomplikowania i złożoności danego zagadnienia prawnego, niezbędnego nakładu pracy i czasu potrzebnego na wykonanie zleconego zadania, etapu, na jakim znajduje się dana sprawa w momencie jej przyjęcia oraz odległości siedziby Kancelarii od sądu, bądź innego organu, w którym toczy się sprawa.

Kancelaria proponuje następujące sposoby rozliczenia:

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Kinga Lesiak
ul. Piotrkowska 270 lok. 421 (IV piętro)
90-361 Łódź

Telefon:
+48 516 232 847

Adres e-mail:
kingalesiak.kancelaria@gmail.com

sprawdź dojazd >

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
10:00 - 18:00

Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238 Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238