Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238
 

O kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferuje zarówno bieżące poradnictwo prawne, jak również całościową reprezentację Klienta w sprawach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, karnego i prawa wykroczeń, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Adwokat Kinga Lesiak

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pt. „Świadek anonimowy w polskim procesie karnym”  obroniłam z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPIA UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka. W czasie studiów byłam wielokrotną stypendystką Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już od czasów studiów podczas pracy w kancelariach adwokackich i kancelarii radcy prawnego. W ramach Kliniki Prawa Uniwersytetu Łódzkiego udzielałam również porad prawnych osobom, których możliwości finansowe nie pozwalają na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam  aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, podczas której praktykę zawodową wykonywałam pod kierunkiem prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi- adw. Andrzeja Śmigielskiego. Po ukończeniu aplikacji złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki i rozpoczęłam prowadzenie własnej kancelarii.

Ze swojej strony gwarantuję pełne zaangażowanie, terminowość i skrupulatność wykonania powierzonych mi zadań. Do każdego przedstawionego mi problemu prawnego Klienta staram się podchodzić z uwagą i empatią oraz proponować optymalne, najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie prawne. Dokładam wszelkich starań, aby zagwarantować moim Klientom indywidualne podejście do powierzonej mi sprawy, poczucie bezpieczeństwa i ochronę ich szeroko pojętych interesów z zachowaniem pełnej poufności przekazanych mi informacji.

Zapraszam do współpracy :)

Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238 Warning: Undefined variable $args in /usr/home/klesiak/domains/adwokatkingalesiak.pl/public_html/wp-content/themes/kingalesiak/functions.php on line 238